Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplan

Förbundet

Svenska Varpaförbundets VERKSAMHETSPLAN 2011-2015

 

 

VISION

2015

 

 

Idrottslyftet

 

Vår utvecklingsplan för Idrottslyftet, vilken godkänts av Riksidrottsförbundet skall följas men också revideras utifrån varpans behov de kommande åren. Fler människor, klubbar och SDF skall bli involverade i Idrottslyftet.

 

Hela varparörelsen måste inse att dessa statliga bidrag för att få ”fler att fortsätta längre” är en mycket viktig detalj i tider då samhället ändras fort och ungdomars intressen ändras. Att vår plan för Idrottslyftet innehåller ledarutbildningar och annat som kan stärka varpans framtid är givetvis ett mycket viktigt mål.

 

 

Utåtriktad verksamhet

 

Varpaidrotten skall alltid visa en offensiv bild av vår idrott.  Vi skall så ofta det bara är möjligt visa upp sporten på, för varpaidrotten, annorlunda platser.

 

Förfrågningar från företag, skolor, diverse arrangörer etc. skall betraktas seriöst. Vi skall svara positivt på så många som möjligt av dessa förfrågningar.

 

Personer som representerar Svensk Varpaidrott skall i alla sammanhang verka för rekrytering och spridning av sporten samt i alla större sammanhang vara klädda så som det anstår ett Svenskt Idrottsförbund. 

 

Svenska Varpaförbundet vill i framtiden arrangera större varpatävlingar på centrala platser i ”folktäta” områden.

 

 

Föreningen i fokus

 

Dialogerna mellan förbundsledning och SDF/föreningar skall utvecklas och stärkas. Ett led i detta är att förbundet hela tiden vill utveckla SDF-dialogerna till något ännu bättre. Vi skall hitta nya former och plattformar för dialogerna.

 

Fler människor skall bli involverade utan att ordet dialog ersätts av föreläsningar.

 

Idrottsföreningarna är navet i Svensk Idrott. Våra varpaföreningar bör därför inte bara utvecklas, utan vara väl rustade inför framtiden.

 

Svenska Varpaförbundet vill därför satsa hårt på att följa upp våra föreningar, hjälpa de att utvecklas i takt med att världen utanför idrotten förändras.

 

 

Internationellt

 

2009 startades ett omfattande arbete upp för att på allvar etablera varpaidrotten i Lettland. 2011 skall ett liknande koncept göra att varpan etableras i Frankrike. Detta arbete skall sedan fortsätta under flera år.

 

Även Estland, Litauen, Tjeckien och våra Skandinaviska grannländer finns i tankarna.

 

Våra tidigare varpavänner i Slovenien skall erbjudas hjälp att stabilisera och i vissa fall återuppta sin verksamhet.

 

Rent konkret skall det internationella utvecklingsarbetet innebära:

 

 • 2011-2012 bildas ett Internationellt Ungdomsråd vars första uppgift blir att översätta tävlingsregler och andra dokument till Engelska och de olika ländernas språk. Det internationella Ungdomsrådet skall skapa formerna för och grunderna till ett framtida Internationellt varpaförbund.

 

 • 2011 skall den första Internationella Varpadagen arrangeras. Liksom de första landskamperna mellan i första hand Sverige, Lettland och eventuellt Frankrike. Dessa arrangemang bör sedan bli årligt återkommande.

 

 • 2013-2014 skall International Varpa Federation bildas.

 

 • Senast 2015 skall ett första, inofficiellt, Europamästerskap i varpa arrangeras.

 

 

Utveckla tävlingsverksamheten

 

Svenska Varpaförbundet vill förbättra och utveckla tävlingsverksamheten.  Detta arbete måste vara ett samarbete mellan förbundsledning, distrikt och klubbar. Syftet skall vara att modernisera tävlingarna, hitta nya, publika och attraktiva tävlingsformer.

 

Hitta varpatävlingar ”i tiden” som lockar både nya utövare och åskådare.

 

 • 2015 skall det finnas någon form av årligt återkommande varpaarrangemang på central plats i någon av våra storstäder. Senast 2015 skall dessutom varpan delta på RF:s SM-vecka.

 

 

 

 

 

Ungdomsdelaktighet

 

Svenska Varpaförbundet skall vara det ledande Specialförbundet inom RF då det gäller att få fram unga ledare, låta ungdomar vara delaktiga i beslutsprocessen och att ge ungdomar en rejäl och riktig chans att påverka varpaidrottens, och därmed deras egen, framtid.

 

Vi skall jobba för att det i alla olika organ inom Svenska Varpaförbundet där beslut fattas, såväl nationellt som regionalt, erbjuds plats för ungdomar.

 

Parallellt med juniorernas ledarutbildningssatsning så satsas det på ledarutbildning för medföljande föräldrar och ledare i samband med ungdomsläger. Genom Nätverket ”Varpans Ideella ledare” finns en väg in till föreningarnas ledare.

 

 • 2011-2012: Arbetet med att få in unga ledare även i distriktsförbunden skall vara högt prioriterat. Minst hälften av våra SDF skall vid utgången av 2012 ha unga ledare inom sina organisationer. 

 

 • 2015 skall minst 50 % av förbundets föreningar ha fungerande ungdoms- och rekryteringsverksamhet inom ramarna för sina verksamheter.

   

 

Organisationsutveckling

 

För att alla ovan nämnda punkter i denna verksamhetsplan skall fungera friktionsfritt och utvecklas krävs en modernt arbetande organisation.

 

Våra målsättningar är:

 

 • 2013 skall samtliga föreningar inom Svenska Varpaförbundet jobba modernt utifrån de medel som erbjuds från Svenska Varpaförbundet, RF och SISU.

 

 • 2014 skall frågan om hur den framtida regionala indelningen vara löst. SDF, regioner eller annat system? Detta skall givetvis ske utifrån regelbundna möten, diskussioner och utvärderingar.

 

 • 2015 skall översynen av hela organisationen vara klar. Alla beståndsdelar inom Svensk Varpaidrott skall då jobba modernt och tidsenligt.

 

 

Stockholm i mars 2011

SVENSKA VARPAFÖRBUNDET

 

Nyheter

Nyheter

Vi måste alla hjälpas åt att hålla 
hemsidan uppdaterad! Maila
gärna vår webbmaster om du vill
att något ska uppmärksammas 
här, ex. en egen text eller bild.

 

 

Länk till Hästskokastar alliansen

Swish_phone_Logovy (3)

 

SM INFO 

Postadress:
Svenska Varpaförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-6996518
E-post: This is a mailto link

Se all info